Tokiko Gobernu Batzarra 2019-2023

Eguneratze data: 2023-07-06
Kategoria: 1.1.1.5 Tokiko Gobernu Batzarra

Batzarkideak alkateak izendatzen eta bereizten ditu, eta haien egiteko nagusiak dira Alkateari laguntzea bere eskuduntzak erabiltzen zein Alkateak edo Udalbatzarrak beste organo batek eskuordetzen dizkion eskuduntzak edo legeak ematen dizkionak. (GAO iragarkia)

Izendapena eta aldizkotasuna

Alkatetzaren 2019eko urriaren 9ko Erabakiaren bidez, ondorengo Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratua.

Elkarrekin Errenteria Udal taldea: Elkarrekin Errenteria Udal taldea Tokiko Gobernu Batzordeko ordezkaria aldatzea

Eskuduntzak

  • Alkateari laguntzea bere eskuduntzak erabiltzen.

  • Alkateak edo Udalbatzarrak beste organo batek eskuordetzen dizkion eskuduntzak edo legeak ematen dizkionak.

  • TGBeko eskuduntza aldaketa