Zinegotzi delegatuak 2019-2023

Eguneratze data: 2023-01-26
Kategoria: 1.1.1.7 Zinegotzi delegatuak

Alkateak bere hainbat eskuduntza beste zinegotziengan delega ditzake; hartara, gai zehatz horietan alkatearen izenean jardun ahal izango dute.
Bestalde, Udalbatzarrean presentzia duten taldeek, bai gobernu taldean eta baita oposizioan ere, aurreikusitako hainbat baldintzen arabera zenbait kide libera ditzakete, beti ere udal jarduerarekin zerikusia duten lanak egiteko. Liberazio hauen ondorioa da, besteak beste, udal soldata jasotzea.
Liberatuta ez dauden zinegotziek, berriz, hainbat bilkura eta ekitaldietan parte hartzeagatik kalte-ordain bat jaso dezakete.
Honen azpian ikus daitezke Errenteriako Udalak oraingo agintaldian onartu dituen eskuordetzeak, zinegotzien dedikazioak eta dieta sistema.

Alkatetzaren 2019ko ekainaren 26ko, 2019ko uztailaren 5eko 2019ko uztailaren 19ko,  2020ko maitzaren 6ko eta 2020ko abenduaren 2ko erabakien bidez, zenbait eskuduntza zinegotzi ordezkariengan eskuordetu ditu alkateak.

 

ESKUORDETZEAK: BURUZAGITZAK, SAILAK ETA ABAR

 

 

ANTOLAKETA EREMUA

Kargua

Izena

100 ANTOLAKETA EREMUA

Barne hartzen ditu: Lehendakaritza; Ogasuna eta Garapen Ekonomikoa; Agiritegia eta Argitalpenak. Eremuko zinegotzi ordezkaria

– KORTA ZUKAILA Miren Alazne O/E EHBILDU

101 Idazkaritza azpisaila

KORTA ZUKAILA Miren Alazne O/E EHBILDU

102 Aholkularitza azpisaila

KORTA ZUKAILA Miren Alazne O/E EHBILDU

105 Giza Baliabideak

KORTA ZUKAILA Miren Alazne O/E EHBILDU

106 Modernizazioa eta Informazioaren Gizartea

GRACIA IBARRA Eñaut O/E EHBILDU

107 Gizarte parte-hartzea

OSTOLAZA GALDOS Itziar O/E EHBILDU

108 Informatika

GRACIA IBARRA Eñaut O/E EHBILDU

109 Ogasun saila

LOPEZ DE E. AUZMENDI Garazi O/E EHBILDU

110 Agiritegia eta Argitalpenak azpisaila

Kultura, Agiritegia eta Argitalpenak eta Liburutegia sailean integratua

QUERALT COIRA, Iñaki O/E EHBILDU

111 Kontratazioa eta Ondarea azpisaila

E2019/07/05eko Dekretuak 2019/06/17ko Dekretuaren 3. puntua aldatu eta Dekretu horretan bereizitako Kontratazioa eta Ondarea sailaren bi atalak batu ziren.

 QUERALT COIRA, Iñaki O/E EHBILDU

LURRALDEA EREMUA

Kargua

Izena

200 LURRALDEA EREMUA

Barne hartzen ditu: Hirigintza, Ingurumena eta Hiri Mantenimendua; Trafikoa eta Garraioak. Eremuko zinegotzi ordezkaria

– DEL AMO JIMENEZ Eneko O/E EHBILDU

201 Hirigintza azpisaila

DEL AMO JIMENEZ Eneko O/E EHBILDU

202 Ingurumena azpisaila

FERRADAS FREIJO José Manuel E ELKARREKIN

203 Hiri Mantenimendua azpisaila

LEMOS TABERNA Bernardo O/E EHBILDU

204 Trafikoa eta Garraioak

Trafikoa, Garraioak, Hiritarren Babesa eta Babes Zibila sailean integratua

LEMOS TABERNA Bernardo O/E EHBILDU 

HERRITARRAK EREMUA

Kargua

Izena

300 HERRITARRAK EREMUA

Barne hartzen ditu: Gizarte Zerbitzuak; Hizkuntza Politika; Hezkuntza, Gazteria eta Kirolak; Kultura; Liburutegia; Udaltzaingoa ( Hiritarren Babesa eta Babes Zibila). Eremuko zinegotzi ordezkaria

GARTZIA ONTIVEROS Maite E. ELKARREKIN

301 Gizarte Zerbitzuak azpisaila

GRACIA IBARRA Eñaut O/E EHBILDU

302 Aniztasunaren Kultura, Garapenerako Lankidetza eta Giza Eskubideak

GURRUTXAGA ZUBIZARRETA José Ramón O/E EHBILDU

303 Berdintasun azpisaila

OSTOLAZA GALDOS Itziar O/E EHBILDU

304 Udal Hizkuntza Politika saila

OSTOLAZA GALDOS Itziar O/E EHBILDU

305 Hezkuntza azpisaila

OSTOLAZA GALDOS Itziar O/E EHBILDU

306 Gazteria azpisaila

SANCHEZ AGUIRREGOMEZCORTA Xabier E. ELKARREKIN

307 Kirolak azpisaila

GARTZIA ONTIVEROS Maite E. ELKARREKIN

308 Kultura azpisaila

Kultura, Agiritegia eta Argitalpenak eta Liburutegia sailean integratua

GARTZIA ONTIVEROS Maite E. ELKARREKIN

309 Liburutegia azpisaila

Kultura, Agiritegia eta Argitalpenak eta Liburutegia sailean integratua

QUERALT COIRA, Iñaki O/E EHBILDU

310 Udaltzaingoa azpisaila (Hiritarren Babesa eta Babes Zibila)

Trafikoa, Garraioak, Hiritarren Babesa eta Babes Zibila sailean integratua

LEMOS TABERNA Bernardo O/E EHBILDU

311 Sustapen Ekonomikoa arloa

DEL AMO JIMENEZ Eneko O/E EHBILDU