Batzorde informatzaileak 2015-2019

Eguneratze data: 2020-01-30
Kategoria: 1.1.6.1 Batzorde iraunkorrak eta ez iraunkorrak (Osaketa eta funtzionamendua)

Batzorde Informatzaileak, zinegotziek bakarrik osatzen dituztenak, erabakitzeko eskuduntzarik ez duten organoak dira, eta egiteko hauek dituzte: Udalbatzarraren eta Tokiko Gobernu Batzarraren iritzipean jarri behar diren gaietan aztertu, txostena egin edo kontsultatzea, batzordeak Udalbatzarrak eskuordetutako eskumenekin diharduenean. Halaber, Udalbatzarrak eskuordetuta Alkatetzaren erabakira jartzen diren espedienteak informatzen dituzte.

Batzordeak sortzeari buruzko erabakia 2017eko apirilaren 27an egindako Udal Plenoak hartu zuen.