Batzorde informatzaileak 2019-2023

Eguneratze data: 2022-10-25
Kategoria: 1.1.6.1 Batzorde iraunkorrak eta ez iraunkorrak (Osaketa eta funtzionamendua)

Batzorde Informatzaileak, zinegotziek bakarrik osatzen dituztenak, erabakitzeko eskuduntzarik ez duten organoak dira, eta egiteko hauek dituzte: Udalbatzarraren eta Tokiko Gobernu Batzarraren iritzipean jarri behar diren gaietan aztertu, txostena egin edo kontsultatzea, batzordeak Udalbatzarrak eskuordetutako eskumenekin diharduenean. Halaber, Udalbatzarrak eskuordetuta Alkatetzaren erabakira jartzen diren espedienteak informatzen dituzte.

Batzordeak sortzeari buruzko erabakia 2019ko uztailaren 4an  egindako Udal Plenoak hartu zuen.

Lotura erlazionatuak