2022/09/27 Errenteriako udaleko langile publiko izateko hautapen prozesuetan bitarteko elektronikoen bidez harremanak izateko betebeharra arau zen duen ordenantza. Behin betiko onespena.

Eguneratze data: 2022-12-12
Kategoria: 2.2.5. Informazio Gizartea eta Herritarren Parte-hartzea