Zerga-egutegia 2021

Eguneratze data: 2021-11-05
Kategoria: 2.3.2 Zerga-egutegia

Zerga egutegiak zergen nahiz tasen ordainketak egiteko epeei buruzko informazioa ematen du. (Deskargatzeko dokumentua azpian)

ZERGA EGUTEGIA, 2021 urtea

Bide publikoan aparkalekua (TAO)

Urteko lehenengo hiruhilabetean

Trakzio Mekanikoko Ibilgailuen gaineko zerga

2021-02-15etik 2021-12-31 arte

Helbideratutako ordainagiriak aldez aurretik kobratzeko saiakerak.

Apirilak 6Abuztuak 6

Ondasun Higiezinen gaineko zerga

2021-0515etik 2021-1231 arte

Helbideratutako ordainagiriak aldez aurretik kobratzeko saiakerak.

Uztailak 1Urriak 1

Hondakinen Bilketa eta Ezabaketa Zerbitzuaren tasa

Toki publikoko lurzoruaren probetxamenduaren tasa

Ibilgailuaren Sarreraren gaineko tasa

2021-08-16tik 2021-12-31 arte

Helbideratutako ordainagiriak aldez aurretik kobratzeko saiakerak.

Urriak 6

Jarduera Ekonomikoen gaineko zerga

2021-10-01etik 2021-12-31 arte

Helbideratutako ordainagiriak aldez aurretik kobratzeko saiakerak.

Azaroak 10

Ur-Hornidura eta Estolderi Zerbitzuaren tasa

2020/03: 2020-12-28tik 2021-12-31 arte

2020/04: 2021-03-29tik 2021-12-28 arte

2021/01: 2021-06-28tik 2021-12-29 arte

2021/02: 2021-09-27tik 2021-12-30 arte

Helbideratutako ordainagiriak aldez aurretik kobratzeko saiakerak.

2020/03: Otsailak 15 – Maiatzak 28 – Irailak 3

2020/04: Maiatzak 17 – Abuztuak 27

2021/01: Abuztuak 16

2021/02: Azaroak 15

*Helbideratutako ordainagiriak kontu korronteen aurka igorriko dira dagokion tributurako ezarritako lehen egunean, eta ondoz ondo igorriko dira adierazitako hurrengo egunetan. Zordunketa-dataren azken eguna: 2021/12/31 (borondatezko ordainketa-epearen azken eguna)