Zerga-egutegia 2022

Eguneratze data: 2021-12-30
Kategoria: 2.3.2 Zerga-egutegia

Zerga egutegiak zergen nahiz tasen ordainketak egiteko epeei buruzko informazioa ematen du.

(Deskargatzeko dokumentua azpian)

;ZERGA EGUTEGIA, 2022 urtea

Bide publikoan aparkalekua (TAO)

2022-01-28tik 2022-03-02ra

Trakzio Mekanikoko Ibilgailuen gaineko zerga

2022-02-14tik 2022-04-04ra

Ondasun Higiezinen gaineko zerga

2022-05-15etik 2022-07-01ra

Hondakinen Bilketa eta ezabaketa Zerbitzuaren tasa

2022-08-16tik 2022-10-03ra

Toki publikoko lurzoruaren probetxamenduagatik tasa

2022-08-16tik 2022-10-03ra

Ibilgailuaren Sarreraren gaineko tasa

2022-08-16tik 2022-10-03ra

Jarduera Ekonomikoen gaineko zerga

2022-10-01etik 2022-11-10ra

Ur-Hornidura eta Estolderi Zerbitzuaren tasa

2021/03 – 2021-12-28tik 2022-02-14ra

2021/04 – 2022-03-29tik 2022-05-16ra

2022/01 – 2022-06-28tik 2022-08-16ra

2022/02 – 2022-09-27tik 2022-11-15ra