Zerga-egutegia 2023

Eguneratze data: 2023-01-16
Kategoria: 2.3.2 Zerga-egutegia

Zerga egutegiak zergen nahiz tasen ordainketak egiteko epeei buruzko informazioa ematen du.

;ZERGA EGUTEGIA, 2023 URTEA

Bide publikoan aparkalekua (TAO)

2023-01-30etik 2023-03-03ra

Trakzio Mekanikoko Ibilgailuen gaineko zerga

2023-02-15etik 2023-04-05era

Ondasun Higiezinen gaineko zerga

2023-05-15etik 2023-07-03ra

Hondakinen Bilketa eta ezabaketa Zerbitzuaren tasa

2023-08-16tik 2023-10-03ra

Toki publikoko lurzoruaren probetxamenduagatik tasa

2023-08-16tik 2023-10-03ra

Ibilgailuaren Sarreraren gaineko tasa

2023-08-16tik 2023-10-03ra

Jarduera Ekonomikoen gaineko zerga

2023-10-02tik 2023-11-10era

Ur-Hornidura eta Estolderi Zerbitzuaren tasa

2022/03 – 2022-12-28tik 2023-02-14ra

2022/04 – 2023-03-30etik 2023-05-16ra

2023/01 – 2023-06-30etik 2023-08-17ra

2023/02 – 2023-09-28tik 2023-11-16ra