Erabilera aldaketa

Eguneratze data: 2016-10-06
Kategoria: 2.5.1. Hirigintza

2010/09/14 – Bizitegitarako hiri lurreko hainbat esparru finkatuetan kokatzen diren lokaletan hirugarren sektoreko erabileratik bizitegi erabilerarako aldaketa egiteko jardunak arautzen dituen ordenantza (erabilera aldaketa)