Errenteriako udalerrian hileta zibilak eta bestelako agur, omenaldi edo ongietorriak egiteko Ordenantza

Eguneratze data: 2016-10-06
Kategoria: 2.5.1. Hirigintza