Errenteriako udalerrian hiri hondakinak solidoak jasotzeko udal ordenantzaren lehenengo aldaketa. Behin betiko onespena

Eguneratze data: 2016-10-06
Kategoria: 2.5.2. Ingurumena