Kultur Aniztasuna, Garapenerako Lankidetza eta Giza Eskubideak. Beste ordenantzak eta udal erreglamentuak

Eguneratze data: 2021-04-09
Kategoria: 2.6.2 Kultur Aniztasuna, Garapenerako Lankidetza eta Giza Eskubideak
  1. Gizarte ekintzako eta elkarbizitzako aholku kontseiluaren arautegia

Araudi honen bidez era tzen da Errenteriako Udaleko Elkarbizitzarako eta Gizarte Ekintzako aholku kontseilua, herritarren parte-hartzerako kide anitzeko kontsulta-organo gisa, pertsonen arteko elkarbizitzan eta gizarte zerbitzuetan eragina duten politika-lerro edo ekintzen inguruko informazioa, proposamena, azterketa, eztabaida, aholkularitza, jarraipena eta ebaluazioa burutzeko. Helburua da laguntzea Errenterian bizi diren pertsonen kohesio soziala, autonomia eta ongizatea, sustapeneko, prebentzioko eta sentsibilizazioko funtzio a burututa prestazioen eta zerbitzuen bidez, eta aurre egitea behar edo baliabide faltei eta hainbat talderen inguruko aurreiritziri, estereotipo edota diskriminazioei.