2014 urteko kontuak

Eguneratze data: 2021-04-22
Kategoria: 3.2. Urteko kontuak

Errenteriako udala 2014ko abenduaren 31ko egoera balantzea eta data horretan amaitutako urteko ekitaldiari dagokion galdu irabazien kontua, azterketa txosten bereziarekin batera.

2014ko eta 2013ko abenduaren 31n amaitutako ekitaldiei dagokien ondare garbian izandako aldaketen egoeraren laburpena.

Urteko kontuak eta 2014. ekitaldiko kudeaketa-txostenarekin batera kontu-ikuskaritza independenteak egindako txostena.

OARSOALDEA sa. 2014. ekitaldiaren amaierako egoera-balantzea.

Errenteriako udala eta mendeko erakunde autonomoak 2014ko aurrekontuaren likidazioei dagozkien egoera orriak, kontu ikuskapeneko txostenarekin batera