ERRENTERIAKO HIRI ANTOLAMENDURAKO PLAN OROKORRA (indarrean)

Eguneratze data: 2021-06-11
Kategoria: 8.1. Hiri Antolamentua

ERRENTERIAKO HIRI ANTOLAMENDURAKO PLAN OROKORRA

Diputatu Kontseiluaren 2004ko otsailaren 3ko Erabakira Egokitutako Dokumentu Bategina

ERRENTERIAKO HIRI ANTOLAMENDURAKO PLAN OROKORRAREN LEHEN ALDAKETA

05 AREA: BASANOAGA / SORGINTXULO, 07 AREA: ALABERGA, 14 AREA: ERDIGUNEA, 21 AREA: LARTZABAL, 22 AREA: AGUSTINAK, 28: AREA: EGIBURU ETA 39 SEKTOREA: LARTZABAL / ARRAGUAri BURUZKOA

(Diputatuen Kontseiluak 2007ko martxoaren 13an emandako Behin Betiko Onespenaren Erabakia)

ERRENTERIAKO HIRI ANTOLAMENDURAKO PLAN OROKORRAREN BIGARREN ALDAKETA

14/12 EU: Miguel Alduntzin, 1, 2, 3, 6 zk.; 14/15: R. Maria Azkue, 16 zk. ESKU-HARTZE UNITATEEI eta 22 AREA: AGUSTINAK AREARI BURUZKOA.

(Osoko Bilkurak 2007ko maiatzaren 18an emandako Behin Betiko Onespenaren Erabakia)

ERRENTERIAKO HIRI ANTOLAMENDURAKO PLAN OROKORRAREN HIRUGARREN ALDAKETA PUNTUALA

57. SEKTOREA: PERUTXENE-SAGASTI, 2/2006 LEGEAK EZARRITAKO GUTXIENEKO ERAIKIGARRITASUNERA EGOKITZEKOA – ERRENTERIA

(2009ko martxoaren 27an bilkuraren erabakia)

ERRENTERIAKO HIRI ANTOLAMENDURAKO PLAN OROKORRAREN LAUGARREN ALDAKETA PUNTUALA

HURRENGO EKIPAMENDU KOMUNITARIORAKO LURZATIARI DAGOKIONA: “JESUSEN BIHOTZA ADINDUEN EGOITZA”

(2009ko martxoaren 27an bilkuraren erabakia)
MAPA INTERAKTIBOA