Hiri Antolamenduko Plan Berezia

Eguneratze data: 2021-04-20
Kategoria: 8.1. Hiri Antolamentua

Eremuko jabekideek sustatutako Plan Berezi honek, helburu­tzat du par­tzela pribatua muga­tzea eta lurren nahitaezko lagapenak ezar­tzea bide publikoak eta zona berde eta espazio libreen erreserba hobe­tzeko; unitate horren urbanizazio-proiektuak xeda­tzea eta hiri-zerbi­tzuen azpiegitura orokorrek jarraitu beharreko irizpide orokorrak; eraikun­tzako probe­txa­mendua eta industria-par­tze­laren erabilera antola­tzea eta arau­tzea; behin-behineko egoera bat bil­tzen du jarduera badauden instalazioetan burutu ahal izateko.