Udalaren inbertsio errealak

Udalaren inbertsio errealak. Datuak partiden eta urteen arabera ematen dira