_id,ID,Izena,1 sinatzailea,2. sinatzailea,Xedea,Sinadura data,Iraupena,URL 1,1,"Informazioaren, administrazioaren eta kudeaketa elektronikoaren esparruko zerbitzuak elkarri emateko lankidetza hitzarmena",Errenteriako Udala,EAEko Administrazioa,"Hitzarmen honen xedea da baldintza eta irizpide orokorrak finkatzea: alde batetik, sinatzaileek ematen dituzten zerbitzu elektronikoen aprobetxamendu komuna egin dezaten; eta, bestetik, informazioa truka dezaten beraien artean.",2018-05-03,4 urte (luzagarria gehienez ere zortzi urtera arte),"" 2,2,Mugi txartelaren eskaeren kudeaketa Gipuzkoako Lurralde Historicoaren garraio publiko kolektiboko tarifa bateratze sistemaren baitan,Errenteriako Udala,Gipuzkoako Garraioaren Lurralde Agintaritza Partzuergoa,"Hitzarmenaren helburua da Errenteriako herritarrei ahalbidetzea Errenteriako Udalaren Herritarren Arreta emateko zerbitzuan ""ZU! Zure Udala"", MUGI txartelaren eskaerak bideratzea.",2018-05-08,Urte bat (luzagarria gehienez ere lau urtera arte),"" 3,3,Alkolerako hondakinak biltzeko hitzarmena,Errenteriako Udala,Lezoko Udala,Lezo eta Errenteriaren arteko lankidetza hitzarmena hondakinen edukiontzi gune bat partekatzeari buruzkoa.,2018-05-21,4 urte (luzagarria gehienez ere zortzi urtera arte),"" 4,4,"E-MUGI aplikazioa informatikoaren lagapen, erabilera eta ustiaketa partekatuari buruzko hitzarmena",Errenteriako Udala,Ihobe S.A. ,E-MUGI aplikazioaren erabilera eta ustiaketa partekatzea.,2018-06-28,Mugagabea,"" 5,5,Hondakinen bilketa arloan kudeaketa-mandatua formalizatzeko lankidetza-hitzarmena,Errenteriako Udala,Oiartzungo Udala,Hondakinen bilketa arloan kudeaketa-mandatua formalizatzea.,2018-12-03,Urte bat (luzagarria gehienez ere lau urtera arte),"" 6,6,Hondakinen ekarpen-gune bat partekatzeari buruzko lankidetza hitzarmena,Errenteriako Udala,Astigarragako Udala,Hondakinen ekarpen-gune bat partekatzea.,2018-12-10,4 urte,"" 7,7,Etxebizitza hutsak mobilizatzeko kolaborazioa hitzarmena,Errenteriako Udala,"Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saila, Alokabide S.A.",Kolaborazio Hitzarmen honen helburua udalerrirako etxebizitza hutsen programen kudeaketa sustatu eta indartzea da.,2019-02-13,Mugagabea,"" 8,8,Mendekotasuna duten pertsonei etxeko laguntza zerbitzua finantziatzeko hitzarmena,Errenteriako Udala,"Gipuzkoako Foru Aldundiaren Gizarte Politika saila","Mendekotasuna duten pertsonei eta beste kolektibo batzuei etxeko laguntza zerbitzua ematea Udalaren eskuduntza bada ere, ",2018/9/25an ebatzi zen,"2019/9/30rarte (luzagarria, urtez urte)","" 9,9,Mendekotasun prestazio ekonomikoak jasotzen dizuten herritarrek jasotako zaintzaren kalitatearen aldiko jarraipena egiteko hitzarmena (kudeaketa gomendioa),Errenteriako Udala,"Gipuzkoako Foru Aldundiaren Gizarte Politika saila","Mendekotasun prestazio ekonomikoak ematea Foru Aldundiaren eskuduntza bada ere, prestazioaren onuradunek jasotzen duten zaintzaren kalitatearen jarraipena Udalak egiten du, Foru Aldundiak ez baitu horretarako baliabide nahikorik",2019/5/21ean ebatzi zen,"2019/12/31rarte (luzagarria, urtez urte, gehienez ere zortzi urtera arte)","" 10,10,Udaltzaingoa eta Ertzaintzaren arteko lankidetza hitzarmena,Errenteriako Udala,Jaurlaritzaren Segurtasun saila,"Ertzaintzaren eta Udaltzaingoaren arteko lankidetza eta elkarlaneko moduak eta prozedurak arautzea, lurraldean erabil daitezkeen polizia-baliabideak optimizatzeko eta herritarren segurtasun publikoaren beharrei zerbitzu hobea emateko",2018-12-04,"2020/12/31 (luzagarria, urtez urte, gehienez ere lau urte gehiago)","" 11,11,"Jesusen Bihotza egoitzarekin (Kabia) hitzarmena, ""Musika adin guztietan"" egitasmoa gauzatzeko",Errenteria Musikal ,"Kabia, Gipuzkoako Foru Aldundiaren erakunde autonomoa","Saio gidatuen bidez, musika erabiltzea egoiliarren erreminiszentzia lantzeko ",2019-11-18,2020-06-30,"" 12,12,"Errenteriako Gerontologikoa SLrekin (Sanmarkosene) hitzarmena, ""Musika adin guztietan"" egitasmoa gauzatzeko",Errenteria Musikal ,Errenteriako Gerontologikoa SL,"Saio gidatuen bidez, musika erabiltzea egoiliarren erreminiszentzia lantzeko ",2019-11-09,2020-06-30,""