Zerga-egutegia 2004

Eguneratze data: 2023-12-13
Kategoria: 2.3.2 Zerga-egutegia

Zerga egutegiak zergen nahiz tasen ordainketak egiteko epeei buruzko informazioa ematen du.

2024ko ZERGA-EGUTEGIA

Bide publikoan aparkalekua (TAO)

2024-01-31tik 2024-03-04ra

Trakzio Mekanikoko Ibilgailuen gaineko zerga

2024-02-19tik 2024-04-08ra

Ondasun Higiezinen gaineko zerga

2024-05-15etik 2024-07-03ra

Hondakinen Bilketa eta ezabaketa Zerbitzuaren tasa

2024-08-16tik 2024-10-03ra

Toki publikoko lurzoruaren probetxamenduagatik tasa

2024-08-16tik 2024-10-03ra

Ibilgailuaren Sarreraren gaineko tasa

2024-08-16tik 2024-10-03ra

Jarduera Ekonomikoen gaineko zerga

2024-10-01etik 2024-11-11ra

Ur-Hornidura eta Estolderi Zerbitzuaren tasa

2023/03 – 2023-12-27tik 2024-02-14ra

2023/04 – 2024-03-27tik 2024-05-14ra

2024/01 – 2024-06-28tik 2024-08-16ra

2024/02 – 2024-09-30etik 2024-11-18ra

2024/03 – 2024-12-27tik 202502-14ra